Den 3 mars hade vi årsmöte gällande bildandet av en kommungrupp inom LRF.

Kommungruppen är en länk mellan medlemmarna och kommunen.

Vår gästföreläsare Leif Fredriksson infomerade om vildsvinens vara eller icke vara.

På ett objektivt sätt fick vi nya insikter om dessa.

Den 7 april i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Lindesberg, kommer den nya

styrelsen att konstituera sig.

Mer info kommer om kommungruppen och dess styrelse.