Igår på Regionstämman i Örebro, fick vi en ny regionordförande; Per Willèn från Askersund.

Den avgående Håkan Rohdèn avtackades med presenter/blommor och ovationer.

Ett antal motioner gicks igenom och ordet lämnades fritt däremellan.

Ett viktigt uttalande från LRF:s regionstämma under rubriken:

Stoppa Livsmedelshyckleriet i Sverige!

“- Var konsekvent i Era inköp till den offentliga sektorn.Samma regler för importerad mat som för den svenskproducerade.

– Arbeta för att samma regelverk ska gälla i hela EU, när det gäller de gröna näringarna”