Den 8 mars hade vi information om de nya reglerna för de olika stöden från EU.

LRFs expert i ämnet Lars-Erik Lundkvist, gjorde sitt bästa för att bringa reda i denna djungel.

Närmare hundratalet intresserade lyssnare kom, fick sig även lite handboll till livs, då vi befann oss i Lindesberg Arena.

Vår regionorförande, Per Willèn, höll i det första årsmötet med kommungruppen, som ska vara en länk mellan LRF och kommunerna.

Frågor som togs upp:

Hur definieras en aktiv brukare?

Vad menas med “förgröning” och diversifiering av grödor?

Förändras tvärvillkoren?

Vad händer med LFA-stöden (Less Faveoured Areas)?

Blir det några kopplade stöd framöver?

Undrar Ni om något, kontakta gärna ovannämda person för mer info.

Info finns även på www.sjv.se www.lrf.se via medlemsnätet.